خب حالا این همه بیمه عمر و آتیه تو ایران هستند ولی چرا ما باید بیمه عمر و آتیه پاسارگاد را بخریم ! خب اولا شرکت بیمه پاسارگاد هر 5 مورد بیماری خاص را در هر سال پوشش میده و باقی بیمه ها فقط یکی از آنها را ... 

3 دلیل بسیار مهم دیگر در ادامه مطلب !